உங்கள் தரவு யாருடையது? அவர்கள் அதை என்ன செய்கிறார்கள்?

உங்கள் தனியுரிமை அமைப்புகளை சரிபார்க்கிறீர்களா?

உங்கள் தனியுரிமை அமைப்புகளில் நீங்கள் கவனமாக இல்லாவிட்டால் என்ன நடக்கப் போகிறது என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இதைப் பார்த்து, தனியுரிமை அமைப்புகள் ஏன் முக்கியம் என்பதைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

தமிழில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

Who owns your Data? What are they doing with it? Explained in Tamil.

Do you check your privacy settings?

So if you are not careful with your Privacy Settings do you know what is going to happen?

Watch this and understand why privacy settings are important.

Must Watch and Share

Host: Ranjithan Camalalingam & Sharmmhik Yogarajah
Show: Ayal Podcast | Episode 7
Station: Air Tamil | Canada

For more updates, stay connected with us on
► Facebook: https://www.facebook.com/AirTamil​
► Twitter: http://twitter.com/AirTamil​
► Instagram: https://www.instagram.com/airtamil​​
► Watch Now: https://AirTamil.com​​

Pleases Like, Share, Subscribe
For more such videos, subscribe to our YouTube channel ► http://tiny.cc/AirTamil​
Don’t forget to push the Bell 🔔 icon to never miss an update.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>